We wrześniu 2023 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) rozpoczęła realizację projektu REGiONALNE POROZUMIENIE NA RZECZ USŁUG SPOŁECZNYCH

Główny cel programu to włączenie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w dialog obywatelski …

15 lutego 2024 Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska powołała w skład Rady Narodowego Instytutu Wolności sześciu reprezentantów organizacji pozarządowych – wśród nich wiceprezes WRZOS i prezes Zachodniopomorskiego Forum …