WRZOS wraz z OZRSS, ZLOP, FOSa, FLOP, ZaFOS i Fundacją Merkury przygotował i zgłosił uwagi do projektu rządowego „Strategia Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035„.

Dokument ten został w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie ustaleń i wniosków wypracowanych w ramach Zespołu do spraw opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce powołanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Ten dokument powstał w opozycji do innego wypracowanego przez wspólny zespół przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów i na stronie www.deinstytucjonalizacja.info pisaliśmy o naszych wątpliwościach do tego dokumentu.

Poniżej nasze uwagi w formacie pdf:

Tabela uwagi WRZOS do SRUS: