Razem z czeskim partnerem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (Stowarzyszenie Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej) zapraszamy do udziału w Konferencji Ogólnopolskiej „Czas na usługi społeczne oparte na dialogu”.

Konferencja stanowi podsumowanie działań realizowanego przez WRZOS projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Jego celem było m.in. budowanie przestrzeni do dialogu sektora społecznego i publicznego przy programowaniu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalziacji na poziomie regionalnym. Wypracowaliśmy w ramach tego projektu Rekomendacje Krajowe w zakresie wdrażania strategii rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji, a w 16 województwach odbyły się seminaria poświęcone tematowi deinstytucjonalizacji i współpracy samorządu z organizacjami obywatelskimi przy programowaniu rozwoju usług.

Seminarium odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 roku w Warszawie w Centrum Zielna, w godzinach 10.00-15.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 15 lutego 2023:

 

 

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Zaproszenie i program konferencji w formacie pdf:

Program konferencji czas na usługi społeczne oparte na dialogu