Publikujemy ekspertyzę „Sytuacja i stan zagrożeń epidemiologicznych placówek całodobowych dla osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w wybranych państwach Unii Europejskiej”.
Publikacja przygotowana przez Ryszarda Skrzypca prezentuje przegląd sytuacji osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w związku z epidemią COVID-19 w Finlandii, Francji, Hiszpanii, Polsce i Szwecji. Opracowanie zawiera także przegląd działań państw, środowska osób z grup ryzyka czy samoorganziacji społecznej w odpoweidzi na epidemię.
W ekspertyzie znajdą Państwo także wnioski na przyszłość jakie możemy wyciągnąć z porównania tych działań w różnych krajach.
Publikacja powstała w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Ekspertyza „Sytuacja i stan zagrożeń epidemiologicznych placówek całodobowych dla osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w wybranych państwach Unii Europejskiej”