Ekspertyza „Analiza skali potrzeb i niezbędnych zmian w ramach procesu deinstytucjonalizacji”

Przedstawiamy ekspertyzę pt.: „Analiza skali potrzeb i niezbędnych zmian w ramach procesu deinstytucjonalizacji” przygotowaną przez dr Izabelę Grabowską i dr Szymona Wójcika.

We wprowadzeniu do analizy czytamy:

„Punktem wyjścia do analiz zapotrzebowania na wsparcie prowadzone w środowiskach lokalnych w ramach procesu deinstytucjonalizacji jest identyfikacja modeli wsparcia w każdej z  wyróżnionych grup, które cechują się odrębną specyfiką. Są to:

  • osoby starsze,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • dzieci i młodzież objęta pieczą zastępczą,
  • osoby w kryzysie bezdomności,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi.”

 

Ekspertyza „Analiza skali potrzeb i niezbędnych zmian w ramach procesu deinstytucjonalizacji”

 

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Wspólnoty Roboczej Związków organizacji Socjalnych w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.