W grudniu WRZOS przygotował uwagi do projektowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Uwagi poparły następujące organizacje: Federacja Mazowia, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Chrześcijańska Służba Charytatywna, Fundacja ADRA Polska, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego FOSa, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

W naszych uwagach proponujemy m.in.:

– Wprowadzenie jednej kategorii mieszkań wspomaganych zamiast oddzielnych kategorii mieszkań treningowych i wspomaganych,

– Uwzględnianie mieszkań o charakterze interwencyjnym (nie wpisują się ani w mieszkania treningowe i wspomagane, pomijając co najmniej kilka ważnych grupy odbiorców),

– Uwzględnianie pominiętych grup społecznych, w tym osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, ofiar przemocy, osób potrzebujących całodobowej opieki,

– Uwzględnienie możliwości realizacji mieszkań wspomaganych w metodzie Housing First, czyli Najpierw Mieszkanie,

– Wprowadzenie pojęcia „niezależnego życia” zamiast „samodzielności życiowej”,

– Uelastycznienie zasad dotyczących mieszkań,

– Przyjęcie definicji mieszkań wspomaganych.

Z całością naszego stanowiska można zapoznać się poniżej:

Uwagi do propozycji zmian ustawy o pomocy społecznej 2022

 

Z projektem przygotowanym przez Ministerstwo można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366808