Projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” realizowany jest we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych od marca 2011 roku, w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.4. Projekty innowacyjne. Celem projektu jest wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy poprzez budowę systemu na rzecz integracji społecznej wspieranego przez organizacje pozarządowe.