Celem projektu jest objęcie wsparciem 240 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz podniesienie kompetencji eksperckich u co najmniej 220 z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Instytucja Pośrednicząca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany jest przez Instytut Spraw Obywatelskich w partnerstwie z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Wartość projektu wynosi 991.652,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 835.764,23 zł.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zapraszamy na stronę projektu:

https://akademia.instytutsprawobywatelskich.pl/

 

 

Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój