Jeszcze tylko miesiąc czekamy na zgłoszenia prac do konkursu dla dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego.

Czekamy na:

artykuły prasowe,
audycje radiowe,
programy telewizyjne,
materiały internetowe,

które zostały opublikowane lub wyemitowane pomiędzy …

Prezentujemy przygotowaną przez Laufey Líndal Ólafsdóttir ekspertyzę pt.: „EAPN Islandia. Tworzenie i nawiązywanie udanej współpracy Osób Doświadczających Ubóstwa (PeP)”.

Autorka prezentuje w niej EAPN Islandia, przedstawiając organizacje w niej zrzeszone, opisuję …

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) przy współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) ogłasza trzecią edycję ogólnopolskiego Konkursu dla dziennikarzy „Twarze Ubóstwa”.

Chcemy wyróżnić autorki i autorów …

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem „Kryzys psychiczny jako zmiana a nie wyrok” przygotowanym po spotkaniu Grupy Partycypacyjnej, które odbyło się 5 maja 2022 w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie …

5 maja w warszawskiej Galerii Apteka Sztuki podczas spotkania partycypacyjnego odbyła się dyskusja o kryzysie psychicznym i jego wpływie na wykluczenie społeczne.

W spotkaniu wzięli udział specjaliści pracujący z osobami w …

4 i 5 kwietnia odbyła się pierwsza debata partycypacyjna połączona z wizytą studyjną. 4 kwietnia we Wrocławskim Centrum Integracji zgromadzone osoby rozmawiały o zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie …

26 marca 2022 podczas spotkania w Warszawie wyłoniona została Grupa Ekspertów Uczestniczących. Grupa będzie włączana w działania WRZOS, w debaty, w konsultowanie dokumentów.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie …

26 lutego odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie, szkolenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem spotkań jest przygotowanie osób bezpośrednio doświadczających ubóstwa i wykluczenia do pełnienia roli „self-adwokatów”, którzy będą …

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem „Ubóstwo a przemoc” przygotowanym po pierwszym spotkaniu Grupy Partycypacyjnej, które odbyło się w ramach projektu  „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym”.

W dokumencie znajdują nie tylko mocne …

„Ubóstwo a przemoc” ten trudny i nieco kontrowersyjny temat poddany był wnikliwej debacie podczas pierwszego spotkania Grupy Partycypacyjnej realizowanego przez WRZOS, EAPN Polska w partnerstwie z EAPN Islandia projektu „Porozmawiajmy …

  • 1(current)
  • 2