WRZOS wraz z organizacjami skupionymi w porozumieniu DI.2035 przesłał list do Pani Małgorzaty Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym zwraca się z prośbą o możliwość …