10 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 18:00 – 20:30 odbędzie się OTWARTE SPOTKANIE PREKONSULTACYJNE w sprawie budowania potencjału organizacji pozarządowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu …

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało i skierowało do konsultacji społecznych dokument określający zasady nowego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) mającego zastąpić Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

WRZOS …