WRZOS złożył uwagi w konsultacjach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało i skierowało do konsultacji społecznych dokument określający zasady nowego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) mającego zastąpić Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

WRZOS wziął udział w konsultacjach – przygotował 18 szczegółowych uwag wraz z uzasadnieniami do Programu dbając m.in.  o rolę organizacji pozarządowych czy wysoką jakość deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Z uwagami WRZOS można zapoznać się w linkowanym poniższej pliku pdf:

Uwagi WRZOS w konsultacjach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego