26 kwietnia w Olsztynie odbyło się pierwsze z serii spotkań warsztatowych, podczas których dyskutowano o wypracowanych przez zespół ekspertów Rekomendacjach krajowych dotyczących wdrażania strategii rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji oraz udziału …