Raport „Poprawa atrakcyjności miejsc pracy w usługach społecznych w Europie: inicjatywy partnerów społecznych”

Prezentujemy raport pt.: „Poprawa atrakcyjności miejsc pracy w usługach społecznych w Europie: inicjatywy partnerów społecznych”.

Raport analizuję sytuację pracowników i atrakcyjność pracy w sektorze usług społecznych w Europie. W publikacji autorzy omawiają wyzwania związane z atrakcyjnością zawodów związanych ze sferą usług społecznych w Europie. Możemy w nim przeczytać m.in.: o warunkach pracy, pogarszającym się wizerunku czy ścieżkach kariery w usługach społecznych.

Autorzy dokonują także przeglądu działań prowadzonych w Europie w zakresie podniesienia atrakcyjności usług społecznych.

Zapraszamy do pobrania i lektury całości:

Poprawa atrakcyjności miejsc pracy w usługach społecznych w Europie: inicjatywy partnerów społecznych

Raport został przygotowany w ramach projektu FORSEE finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.