Debata partycypacyjna i wizyta studyjna we Wrocławiu

4 i 5 kwietnia odbyła się pierwsza debata partycypacyjna połączona z wizytą studyjną. 4 kwietnia we Wrocławskim Centrum Integracji zgromadzone osoby rozmawiały o zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie. W debacie udziała wzięli m.in.: przedstawiciele Grupy Ekspertów Uczestniczących, organizacji członkowskich WRZOS i EAPN Polska, a także osoby reprezentujące Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

W ramach wizyt studyjnych uczestnicy wydarzenia odwiedzili pralnię społecznie odpowiedzialną prowadzoną przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ― Koło Wrocławskie oraz stolarnię prowadzoną przez MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia.

 

Debata i wizyty zostały zorganizowane w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.