26 marca 2022 podczas spotkania w Warszawie wyłoniona została Grupa Ekspertów Uczestniczących. Grupa będzie włączana w działania WRZOS, w debaty, w konsultowanie dokumentów.

Pięć osób w różnym wieku i różnych płci, tworzących Grupę Ekspertów Uczestniczących

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.