DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje członkowskie : Centrale ogólnopolskie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross"
2009-05-27

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross" powstało w roku 1991 z inicjatywy późniejszego jego wieloletniego Prezesa Tadeusza Milewskiego. Jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim z siedzibą w Warszawie.
Jej pracą kieruje 15-osobowa Rada Krajowa oraz 7-osobowe Prezydium. Prezesem Stowarzyszenia jest obecnie Piotr Dukaczewski.

Stowarzyszenie posiada 31 jednostek terenowych - klubów zrzeszających ponad 2500 członków. W oparciu o ich działalność realizowany jest główny cel Stowarzyszenia: propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz sportu w środowisku osób niewidomych i słabo widzących, zarówno wśród dorosłych jak i dzieci i młodzieży.
Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia;
- obejmowanie swoją działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych z wadami wzroku;
- organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i czynnego wypoczynku;
- powoływanie kadry sportowej środowiska niewidomych i słabowidzących;
- nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych;
- rejestrowanie i zatwierdzanie najlepszych wyników sportowych;
- prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów Stowarzyszenia;
- współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi w zakresie realizacji zadań statutowych.

Kluby Stowarzyszenia działają w oparciu o pracę społeczną swych członków.
Organizują zajęcia w różnorodnych sekcjach sportowych i turystycznych. W nich to pod okiem zatrudnionych trenerów i instruktorów niewidomi i słabowidzący rozwijają swe zainteresowania i podnoszą kwalifikacje. Najlepsi reprezentują kluby i Stowarzyszenie na zawodach krajowych i międzynarodowych.

Stowarzyszenie dla swych członków organizuje różnorodne imprezy sportowe. Są to zawody, obozy i szkolenia. Imprezy te organizowane są w następujących dyscyplinach: szachy, kolarstwo tandemowe, lekka atletyka, pływanie, warcaby 100-polowe, kręgle, brydż sportowy, kajakarstwo, żeglarstwo, taniec sportowy i narciarstwo.
Rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach organizowane są do rangi mistrzostw Polski włącznie.
Najbardziej rozwiniętą i profesjonalnie prowadzoną dyscyplina, z największymi osiągnięciami, są szachy. Prężnie rozwija się także kolarstwo tandemowe. Dużym powodzeniem cieszą się kręgle, taniec sportowy i warcaby 100-polowe.
W szachach i kolarstwie tandemowym powoływane są, co roku kadry narodowe
Stowarzyszenie stara się promować i rozwijać coraz to nowe dyscypliny sportowe dostępne dla niewidomych i słabo widzących.

Dużą popularnością wśród członków Stowarzyszenia cieszą się imprezy turystyczne: piesze wędrówki (nizinne i górskie), turystyka wodna (spływy kajakowe, obozy żeglarskie) oraz turystyka rowerowa.

Stowarzyszenie ma duże doświadczenie w organizowaniu imprez międzynarodowych. W roku 1994 odbył się w Polsce w Ustroniu II Puchar Świata Niewidomych w Szachach, w 1999 w Krynicy - Mistrzostwa Europy, w 2000 r. w Zakopanem - Olimpiada Szachowa Niewidomych, a w 2003 Mistrzostwa Europy w kręglach.

Bardzo ważną sferą działalności Stowarzyszenia jest praca z dziećmi i młodzieżą. Organizowane są dla nich imprezy lekkoatletyczne, pływackie i szachowe, a także szkolenia (np. taneczne) oraz obozy sportowe (lekkoatletyczne, pływackie, narciarskie, szachowe itp.) i turystyczne - spływy kajakowe, obozy żeglarskie, górskie obozy wędrowne.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma różnorodnymi organizacjami krajowym i międzynarodowymi. Jest członkiem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Międzynarodowego Związku Niewidomych Szachistów (International Braill'e Chess Associotion), w którego prace aktywnie się włącza. Piotr Dukaczewski jest obecnie wiceprezesem tej organizacji, a Teresa Dębowska sekretarzem generalnym.

Dyscypliny sportowe

W Stowarzyszeniu "Cross" uprawianych jest obecnie 12 dyscypliny sportowych:
- szachy
- kolarstwo tandemowe
- brydż sportowy
- warcaby 100-polowe
- kajakarstwo
- żeglarstwo
- kręgle
- lekka atletyka
- pływanie
- taniec sportowy
- narciarstwo
- gimnastyka

Do wiodących dyscyplin uprawianych przez członków Stowarzyszenia "Cross" należą: szachy i kolarstwo tandemowe

Szachy

Od wielu lat szachy zdobywają coraz większą popularność. Rosnące zainteresowanie tą dyscypliną sportu dotyczy także osób niepełnosprawnych. Wśród nich czołowe miejsce zajmują inwalidzi narządu wzroku, dla których ta gra jest jedną z form rehabilitacji i rozrywki.
Szachowy ruch niewidomych w Polsce liczy już pół wieku. W roku 1952 odbyły się w Bydgoszczy I Indywidualne Mistrzostwa Polski. Uczestniczyło w nich 25 miłośników królewskiej gry. Od tego roku zawody te stały się imprezą tradycyjną.
Przez cztery dziesięciolecia propagowaniem i rozwojem tej dyscypliny zajmował się ZSSP "Start" i Polski Związek Niewidomych.
Obecnie szachy są najbardziej rozwiniętą i profesjonalnie prowadzoną dyscypliną w Stowarzyszeniu "Cross". Co roku powoływana jest 12-osobowa kadra męska i 4-osobowa kadra kobieca. W ostatnich latach do walki o tytuł mistrza kraju na różnych szczeblach rozgrywek staje ponad setka niewidomych szachistów. Sześć razy po tytuł ten sięgnął Piotr Dukaczewski z Warszawy nieznacznie wyprzedzając Ryszarda Sudera z Głuchołaz (pięciokrotne mistrzostwo Polski). Swoje rozgrywki mają także kobiety i juniorzy. Wśród kobiet ośmiokrotną mistrzynią kraju była Teresa Dębowska z Warszawy. Stowarzyszenie organizuje również drużynowe mistrzostwa Polski oraz różnorodne turnieje o zasięgu ogólnopolskim. Imprezy regionalne są domeną klubów
Polscy niewidomi i słabowidzący szachiści należą do ścisłej czołówki światowej. W ostatnich kilkunastu latach odnieśli wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Oto najważniejsze z nich:
indywidualne
- dwa tytuły wicemistrza Świata Piotra Dukaczewskiego (Moskwa 1986 i Hiszpania 2000)
- medale Teresy Dębowskiej na czterech kolejnych mistrzostwach świata niewidomych kobiet (złoty - Niemcy 1986, srebrny - Polska 1989, brązowy - Hiszpania 1993 i srebrny - Hiszpania 1997)
- brązowe medale Ryszarda Sudera i Tadeusza Żółtka na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1995 i 2000 roku
- brązowe medale Anny Stolarczyk w Mistrzostwach Świata Niewidomych Juniorów (Belgia 1999, Hiszpania 2003) i w Mistrzostwach Świata Niewidomych Kobiet (Hiszpania 2001)
- złoty medal Tadeusza Żółtka na Mistrzostwach Europy (Polska 1999)
drużynowe
- złoty medal na IV Pucharze Świata (Niemcy 2001)
- srebrny medal na XI Olimpiadzie Szachowej (Polska 2000)
- srebrny medal w I Pucharze Świata (Hiszpania 1990)
- brązowy medal na VII Olimpiadzie Szachowej (Hiszpania 1985)
- brązowy medal w III Pucharze Świata (Hiszpania 1998).
Ponadto Teresa Dębowska i Piotr Dukaczewski pięciokrotnie zagrali na Olimpiadach Szachowych FIDE w kobiecej i męskiej reprezentacji IBCA (Międzynarodowy Związek Niewidomych Szachistów). Były to Olimpiady w Moskwie (1994), Erewanie (1996), Eliście (1998), Istambule (2000) i Bled (2002). W kobiecej reprezentacji IBCA na Olimpiadzie w Erewanie zagrała też Józefa Spychała z Poznania.

Kolarstwo tandemowe

Historia rozwoju tej dyscypliny w Stowarzyszeniu "Cross" liczy sobie zaledwie kilka lat. Był to jednak rozwój szybki i dynamiczny. Pierwsze tandemy zostały zakupione w latach 1995 i 1996. Zaczęły powstawać sekcje kolarstwa tandemowego w klubach. Rozpoczęło się intensywne szkolenie zawodników. Co roku Stowarzyszenie organizowało dla nich centralne obozy szkoleniowe, na których pod opieką profesjonalistów poznawali tajniki kolarstwa.
Pierwsze Mistrzostwa Polski Niewidomych w Kolarstwie Tandemowym odbyły się w dniach 11-12.05.1997 r. na trasach wokół Gór Świętokrzyskich. Zwyciężył w nich tandem z Lublina: Robert Boguszewski i Michał Wit-Rusiecki. Mistrzostwa były sprawdzianem poziomu wyszkolenia pierwszej grupy amatorów tej dyscypliny. Chętnych do jej uprawiania systematycznie przybywało.
Często też Imprezy dla niewidomych zaczęto włączać w zawody dla pełnosprawnych kolarzy. Przez kilka lat były one stałym elementem "Tour de Pologne".
Polscy niewidomi kolarze pojawili się również na arenie międzynarodowej. Wzięli udział w organizowanym co roku Wyścigu dookoła Belgii i do chwili obecnej nie rozstali się z nim. Pierwsza konfrontacja z zawodnikami zagranicznymi dała Polakom odległe miejsca, ale sytuacja ta z roku na rok zaczęła się zmieniać. Zawodnicy reprezentujący Stowarzyszenie "Cross" szybko zaczęli odrabiać straty do europejskiej i światowej czołówki. W ostatnich Mistrzostwach Świata w Niemczech najlepsze wyniki Polaków były następujące:
wyścigi na torze:
sprint na 200 m ze startu lotnego - 12 miejsce (D. Laźmiński, K. Kosikowski)
wyścig na 1 km ze startu zatrzymanego - 16 miejsce (D. Laźmiński, K.Kosikowski)
wyścig na 4 km na dochodzenie - 15 miejsce (P. Sugier, R.Boguszewski)
wyścigi na szosie:
indywidualna jazda na czas - 8 miejsce (P.Sugier, R.Boguszewski)
wyścig ze startu wspólnego - 6 miejsce (R.Płodkowiak, K.Pasikowski)
Obecnie głównym celem niewidomych kolarzy reprezentujących "Cross" jest zdobywanie punktów rankingowych premiujących zawodników do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach. Można je zdobywać na mistrzostwach świata i kontynentów, na zawodach międzynarodowych o charakterze regionalnym oraz otwartych mistrzostwach poszczególnych krajów.
Zawody tandemowe niewidomych są imprezami bardzo widowiskowymi wzbudzającymi duże zainteresowanie widzów i mass mediów. Załoga tandemu składa się z widzącego przewodnika i niewidomego kolarza. Przewodnikiem może być były zawodnik.
Aktualnie w Polsce kolarstwo tandemowe uprawiane jest jedynie przez osoby niewidome i słabowidzące reprezentujące Stowarzyszenie "Cross".

Stowarzyszenie "Cross" w okresie 10 lat swego istnienia promowało i rozwijało w środowisku osób niewidomych i słabowidzących coraz to nowe, dostępne dla nich, dyscypliny sportowe. Szczególnie dużą popularnością cieszą się kręgle, taniec sportowy i warcaby 100-polowe. W tym roku po raz pierwszy zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski w Trójboju. Ta nowa formuła stanowi połączenie trzech dyscyplin: szachy, warcaby 100-polowe i brydż.