DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl


Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” w woj. świętokrzyskim

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące innowacyjnego projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 r. w Kielcach.


Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej – Hotelu Pod Złotą Różą, ul. Plac Moniuszki 7


Podczas spotkania omówione zostaną:
•    założenia projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”
•    szanse i korzyści, jakie ww. projekt stwarza podmiotom, które zdecydują się zaangażować w zasadniczą fazę jego testowania.


Spotkanie adresowane jest wyłącznie do przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie woj. świętokrzyskiego.

Terminarz spotkań w innych województwach znajduje się tutaj.

Organizator pokrywa koszty związane z uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym (koszty materiałów seminaryjnych i poczęstunku). Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o elektroniczne przesłanie wypełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2012 r. na adres: karolina.mazowiecka@wrzos.org.pl


Formularz powinien być przesłany jako załącznik w formie pliku DOC, DOCX lub PDF. Nie wymagamy skanów.
UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w kolejności wpływania.


Do pobrania:


Program spotkania informacyjnego


Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne


Podstawowe informacje o projekcie „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”