DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

PROJEKT „SOCIUS”
2011-05-05

Dzięki dofinansowaniu  ze środków „Akcji Człowiek”, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, od maja 2008 r.  realizuje projekt, w ramach którego wydawany jest " SOCIUS - pismo o osobach z niepełnosprawnościami".


Główne cele projektu:

  • wzmacnianie społecznej świadomości o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Niemczech  oraz gotowości rozwoju polsko-niemieckich projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w obu krajach
  • wspieranie polsko-niemieckiej wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, pozyskanie niemieckich organizacji jako partnerów w polsko-niemieckich projektach w zakresie pracy dla niepełnosprawnych
  • wspieranie fachowych i organizacyjnych kompetencji/ rozwój polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.„Partnerzy projektu:
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
Stowarzyszenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Socjalnej

 

 


Wersja polska

Wersja niemiecka

Wersja polska

Wersja niemiecka

Wersja polska

Wersja niemiecka

Wersja polska

Wersja niemiecka

Wersja polska

Wersja niemiecka