WRZOS – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce

    • kontrast
    • czcionka

Aktualności

WRZOS Kim jesteśmy?

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach. Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 9 Związków Regionalnych i 3 Organizacje Ogólnopolskie.

Głównym celem przyświecającym powołaniu WRZOS była potrzeba stworzenia forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej na terenie całego kraju, a sektorem administracji publicznej i sektorem prywatnym.

Więcej  
Niezależność
Tolerancja
Transparentność
Rzetelność
Otwartość współpracy

Organizacje członkowskie