Pod koniec lipca WRZOS wraz z innymi organizacjami wystosował pismo do Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym zwraca się z prośbą o możliwość …

WRZOS wraz z organizacjami skupionymi w porozumieniu DI.2035 przesłał list do Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym zwraca się z prośbą o możliwość …