12 grudnia 2023 roku w odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego ds. Usług Społecznych. W skład komitetu wchodzą Federacja Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej, (Federation of …

Federacja Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej (Social Employers), której WRZOS jest członkiem, wspólnie z Europejską Federacją Związków Zawodowych Służb Publicznych (angielski skrót: EPSU, polskimi członkami tej Federacji są: Sekretariat …