Grupa robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej przy WRZOS, koordynowana przez fundację Habitat for Humanity Poland, wzięła udział w prekonsultacjach mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych …

Organizacje socjalne powinny aktywnie włączyć się w programowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarach transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Jest to niezbędne dla zapewnienia efektywnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym …