Wspólnie zmienimy ustawę o zatrudnieniu socjalnym

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami do ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ogłosiło już konsultacje swojego projektu.

WRZOS w trakcie warsztatów w ramach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich razem z Instytutem Spraw Obywatelskich (INSPRO) i aktywistami z całej Polski wypracował wspólne propozycje i rozwiązania.

Ustawa z 2003 roku pomimo wielu korekt i nowelizacji wydaje się nie nadążać za zmieniająca się rzeczywistością.

Dlatego wypracowaliśmy projekt w którym proponujemy m.in.:

  • Poszerzenie grup docelowych, które mogą uczestniczyć w zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • Poszerzenie usług Centrów Integracji Społecznej i Klubów integracji Społecznej,
  • Uelastycznienie uczestnictwa w zajęciach CIS dopasowanego dla rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnością, a także wydłużenie okresu pobytu dostosowanego do możliwości uczestnika, a w niektórych przypadkach wydłużenie go do nabycia praw emerytalnych, tak aby uczestnik nie wrócił ponownie do pomocy społecznej,
  • Zwiększenie wysokości świadczenia integracyjnego w odniesieniu do obecnej siatki bezpieczeństwa socjalnego w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę, tak aby uczestnicy w Centrum otrzymywali 65% minimalnego wynagrodzenia, a nie jak obecnie 33%,
  • Zwiększenie pewności finansowania Centrów Integracji Społecznej – proponujemy stałe finansowanie akredytowanych Centrów Integracji Społecznej, w oparciu o środki samorządowe i budżetowe.

 

Z pełnym tekstem proponowanego dokumentu można zapoznać się poniżej:
https://res.cloudinary.com/inspro/image/upload/v1625637340/aiso/Propozycja_nowelizacji_ustawy_o_zatrudnieniu_socjalnym.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i wsparcia tego projektu na formularzu poniżej:

https://docs.google.com/document/d/1MEriUgILcClieEh83xa62a5K_ezrRHNT0HTIwyDlPEA/edit?usp=sharing