Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami do ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ogłosiło już konsultacje swojego projektu.

WRZOS w trakcie warsztatów w ramach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich razem z …

Sejm uchwalił zmiany dotyczące ustawy o pomocy społecznej poprawiające m.in. sytuację pracowników socjalnych. Występowaliśmy w tej sprawie jako WRZOS w styczniu 2020 gromadząc blisko 250 podpisów organizacji i podmiotów w …