Instytut Spraw Obywatelskich z którym wspólne realizujemy projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” zaprasza na szkolenie dotyczące propozycji nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad własnymi rekomendacjami …