W dniach 24- 25.06.2021 w Olsztynie odbędzie się organizowane przez WRZOS w ramach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich szkolenie pt. „Wpływ organizacji pozarządowych na lokalne i regionalne polityki społeczne”.

Na szkoleniu uczestnicy z regionalnych organizacji pozarządowych będą mogli się dowiedzieć jak skutecznie wpływać na lokalną i regionalna politykę społeczną.

Tematy, które będą poruszane na tym szkoleniu to m.in.:

Regulacje na poziomie ogólnopolskim dot. organizacji pozarządowych realizujących usługi społeczne. Organizacje pozarządowe/usługi społeczne w politykach społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: stan i perspektywy. Wpływ organizacji pozarządowych na kierunki działań publicznych. Polityka regionalna – udział organizacji pozarządowych w diagnozie wybranych polityk regionalnych. Kierunki i formy współpracy/rozmowy z decydentami na poziomie regionalnym i lokalnym.

Szczegółowy program szkolenia do pobrania w formacie pdf.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: pawel.stankiewicz@wrzos.org.pl.

 

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.