Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w lipcu ogłosiło projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej.

Dziś przesłaliśmy do Ministerstwa stanowisko WRZOS dotyczące tych zmian. Poniżej jego pełna treść:

Stanowisko WRZOS dotyczące zmian w ustawie o pomocy społecznej

WRZOS popiera proponowane zmiany mające umożliwić wykonywanie w domach pomocy społecznej wykonywanie działalności leczniczej. Ta zmiana umożliwi legalne zatrudnianie w tych ośrodkach pielęgniarek na stanowiskach zgodnych z ich profesją.

WRZOS popiera także stanowisko Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłoszone w ramach konsultacji tego projektu:

Stanowisko Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej