W dniu 29 czerwca 2020 w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: “Osoby wykluczone w obliczu zagrożenia epidemiologicznego”.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób: osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia, pracownicy socjalni, prawnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta i akademicy.

 

Po spotkaniu powstało stanowisko na temat sytuacji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenie w czasie epidemii COVID-19.

Czytamy w nim m.in:

“Uczestnicy Grupy zaapelowali do poszczególnych osób i zbiorowości o:

– prezentowanie i propagowanie odpowiedzialnej postawy (dawania przykładu zachowań zalecanych podczas epidemii, nie lekceważenia rozwiązań ochronnych),

– uświadamianie innych, żeby nie szukać w epidemii Covid-19 pretekstu do stygmatyzacji osób wykluczonych lub osób im pomagających,

– współpracę, a nie utrudnianie wykonywania zadań tym, którzy niosą pomoc osobom wykluczonym,

– poszanowanie praw, które przysługują osobom wykluczonym jako członkom społeczeństwa.”

Dokument do pobrania: Spotkanie pt.: „Osoby wykluczone w obliczu zagrożenia epidemiologicznego”

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020