Spotkanie Grupy Ekspertów Uczestniczących

26 lutego odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie, szkolenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem spotkań jest przygotowanie osób bezpośrednio doświadczających ubóstwa i wykluczenia do pełnienia roli „self-adwokatów”, którzy będą rzecznikami swojego środowiska i podczas różnych spotkań czy debat będą je reprezentować.

Podczas szkolenia poruszano ważne kwestie np. czym jest partycypacja, kim jest ekspert przez doświadczenie, co to jest piramida partycypacji. Każdy z 10 uczestników szkolenie uczył się jak brać udział w dyskusji bez przerywania, ze zrozumieniem i z chęcią słuchania. Duży nacisk kładziono na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. W marcu odbędzie się druga część szkolenia, na której wybrana zostanie reprezentacja Ekspertów Uczestniczących.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” realizowanym z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy