21 lutego w Warszawie odbyła się w Warszawie konferencja „Czas na usługi społeczne oparte na dialogu”.

Konferencja została zorganizowana przez WRZOS na podsumowanie działań projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Cezary Miżejewski, prezes WRZOS podsumował doświadczenia budowania dialogu i współpracy pomiędzy trzecim sektorem a samorządem w czasie realizacji projektu.

o lewj stronie, za pulipitem konfrencyjnym przemawia Czezary Miżekwski, na prawo od niego slajd z prezentacji zatytułowany "Wyzwania z perspektywy sektora społecznego", najdalej na prawej stronie baner z logo WRZOS

Marek Rymsza, reprezentujący Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych przedstawił nieco teoretycznego zaplecza związanego z procesami deinstytucjonalizacji, ale też mówił o szansie jaką dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS).

Po lewej stronie, za pulipitem konferencyjnym stoi Marek Rymsza, na lewo od niego slajd z prezentacji zatytułowany "Dlaczego usługi społeczne? Racja druga – polityka deinstytucjonalizacji"

Doświadczenia z trzech regionów budowania współpracy w obszarze realizacji usług społecznych świadczonych przez PES/PS przedstawiły osoby reprezentujące liderów regionalnych projektu SUS: Ewa Czeplina – woj. Pomorskie, Ewa Kwiesielewicz- Szyszka – woj. Kujawsko Pomorskie, Bartłomiej Głuszak – woj. Warmińsko Mazurskie.

Ewa Kwiesielewic-Szyszka, obok slajd z prezentacji zatytułowany "Projekt grantowy: Inicjatywy w zakresie uslug społecznych relizowane przez NGO"

O współpracy ROPS z organizacjami obywatelskimi przy tworzeniu Regionalnego Planu Rozwoju Usług i Deinstytucjonalizacji opowiedział uczestnikom spotkania Anna Dula, przedstawicielka ROPS w Lublinie.

O europejskiej strategii na rzecz opieki długoterminowej, o czeskich doświadczeniach związanych z procesem deinstytucjonalizacji (a szczególnie o tym jak zadbano o zatrzymanie odpływu kadr z sektora usług społecznych) ale też o apelu Globalna Sieci ds. Starzenia do rządów świata opowiedział Jiri Horecky, Prezes Stowarzyszenia Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej (będącego partnerem projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych”), Wiceprezes Europejskiej Federacji Pracodawców Sektora Usług Społecznych oraz prezes Globalnej Sieci ds. Starzenia.

Jiri Horecky prezntuje slajd z tytułem "EU care strategy 2022"

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny. O dialogu międzysektorowym w procesie deinstytucjonalizacji rozmawiali reprezentanci strony rządowej: Grzegorz Baranowski, Dyrektor Departamentu DPiIS MRiPS ; Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu MFiPR DEFS; samorządowej: Monika Kocimska-Warczak, Wicedyrektor ROPS Olsztyn; Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy; pracowników realizujących usługi społeczne reprezentował Paweł Maczyński – Prezes Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej; a tę dyskusję moderował przedstawiciel strony pozarządowej, prezes WRZOS Cezary Miżejewski.

Oosby biorące udział w panelu konferencji. Od lewej: do mikorfonu mówi Cezary Miżejewski, Tomasz Pactwa, Monika Kocimska-Warczak, Paweł Maczyński, Piotr Krasuski, Grzegorz Baranowski