21 lutego w Warszawie odbyła się w Warszawie konferencja „Czas na usługi społeczne oparte na dialogu”.

Konferencja została zorganizowana przez WRZOS na podsumowanie działań projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji …

Zapraszamy na szkolenie organizowane wspólnie z Europejską Federacją Pracodawców Sektora Społecznego i Europejską Federacją Związków Usług Publicznych (EPSU) „Dialog społecznych w usługach społecznych”, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca …