Prezentujemy raport z monitoringu usług społecznych związanych z procesem deinstytucjonalizacji. Omawia on istotne zmiany prawne i prezentuje ważne dokumenty i działania z obszaru polskiej polityki społecznej odnoszącej się do usług społecznych opublikowane w okresie wrzesień-październik 2021 r.

Raport z monitoringu działań organów państwa na poziomie krajowym i regionalnym dot. usług społecznych związanych z procesem deinstytucjonalizacji

 

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.