Ekspertyza „Zadania państwa dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

Prezentujemy ekspertyzę przygotowaną przez Andrzeja Smosarskiego pt. „Zadania państwa dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

W tym opracowaniu czytamy m.in:

Dostępność to oczekiwana cecha otaczającego nas świata, która powinna być obecna w każdym projektowaniu jego elementów oraz uwzględniana w dokonywanych modernizacjach, adaptacjach i przekształceniach. Mimo, że dotyczy świata odbieranego zmysłami, materialnego lub cyfrowego, jej źródła i waga mają charakter duchowy, wywodząc ze świata wartości pragnienie polepszania codzienności. Równość praw i brak dyskryminacji należą bezsprzecznie do aksjologicznych priorytetów cywilizacji zachodniej.

I dalej

Interesariuszami zwiększania dostępności będziemy wszyscy. Żyjąc w bardziej sprawiedliwym świecie i mogąc korzystać z potencjału osób, których aktywność jest dziś hamowana barierami. Najlepszymi ekspertami tematu i arbitrami konkretnych rozwiązań będą jednak osoby i środowiska, dla których zmiany bezpośrednio wpłyną na ich życie codzienne. Nie może dziwić, że w omawianej Konwencji dobitnie podkreślono znaczenie partycypacji osób niepełnosprawnych i znaczenie udziału ich przedstawicieli w planowaniu, realizacji i ocenie dokonywanych zmian.

Ekspertyza omawia i analizuje polskie przepisy prawne dotyczące realizacji dostępności czyli program „Dostępność Plus”.

 

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Wspólnoty Roboczej Związków organizacji Socjalnych w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030