Przedstawiamy ekspertyzę „Wielowymiarowe ubóstwo senioralne” przygotowaną przez dr hab. Ryszarda Szarfenberga i Anetę Szarfenberg w ramach projektu SOS – Silne Organizacje Socjalne realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.
Wielowymiarowe ubóstwo senioralne przedstawia dużo bardziej złożony obraz sytuacji seniorów niż tylko ujęcie od strony dochodu, wydatków czy potrzeb materialnych i społecznych. Z takiego podejścia wynika też wniosek, że polityka społeczna przeciw ubóstwu senioralnemu wykracza poza realizację prawa seniorów do odpowiedniego zabezpieczenia społecznego dochodu
Wielowymiarowe ubóstwo senioralne