Przedstawiamy ekspertyzę Wielowymiarowe ubóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich przygotowaną przez dr Rafała Bakalarczyka w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Jak czytamy we wprowadzeniu do publikacji „Według ostatniego Spisu Powszechnego z 2011 roku osoby z niepełnosprawnością biologiczną i/lub prawną to łącznie ponad 4,7 mln. osób, co oznacza ponad 12,2% procent społeczeństwa. (…) Dotychczasowe opracowania dotyczące ubóstwa ekonomicznego w Polsce pokazują,
że niepełnosprawność w gospodarstwie domowym zwiększa zagrożenie ubóstwem osób w nim zamieszkujących. Niniejsza ekspertyza będzie zawierała poszerzone spojrzenie na zagrożenie biedą osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, uwzględniając perspektywę wielowymiarowego ubóstwa”.
Ekspertyza prezentuje też rekomendacje dla polityk publicznych dotyczące działań koniecznych do zmniejszenie wielu wymiarów ubóstwa osób z niepełnosprawnościami.

Ekspertyza „Wielowymiarowe ubóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich”