Ekspertyza „Sytuacja oraz wykluczenie dzieci i młodzieży w Polsce na tle oferowanego wsparcia dla dzieci i rodzin”

Przedstawiamy ekspertyzę „Sytuacja oraz wykluczenie dzieci i młodzieży w Polsce na tle oferowanego wsparcia dla dzieci i rodzin” przygotowaną przez Magdalenę Błaszczyk w ramach projektu “SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

W publikacji znajdziemy opis sytuacji demograficznej dzieci i młodzieży oraz przegląd form wsparcia instytucjonalnego dla tych grup.

W ekspertyzie czytamy m.in.:

Negatywne konsekwencje wychowywania dzieci w instytucjach opieki długoterminowej widoczne są w efekcie niemal na wszystkich polach edukacji i rozwoju, przejawiając się gorszymi wynikami w porównaniu do rówieśników pozostających pod opieką rodzin. Świadczy to o konieczności otoczenia dzieci wychowujących się poza rodziną
szczególną opieką i zapewnienia im rodzinnej opieki zastępczej, która gwarantuje porównywalne możliwości rozwoju i opieki do rodziny biologicznej.

 

Zapraszamy do lektury.

https://www.wrzos.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/sytuacja-dzieci-i-mlodziezy-m-blaszczyk.pdf