Ekspertyza „Fundusze Europejskie 2021-2027  na włączenie społeczne.  Przestrzeń dla organizacji pozarządowych”

Prezentujemy ekspertyzę Fundusze Europejskie 2021-2027 na włączenie społeczne. Przestrzeń dla organizacji pozarządowych” przygotowaną przez Annę Bugalską z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

We wstępie do ekspertyzy czytamy:

Ekspertyza przeznaczona jest przeznaczona przede wszystkim dla organizacji socjalnych, które myślą o sięgnięciu po Fundusze Europejskie na lata 2021-2027, ale nie znają kluczowych założeń nowego okresu programowaniu i nie wiedzą czy działania, które chcą realizować wpisują się w jego ramy.

Ekspertyza może być pomocna także dla tych organizacji socjalnych, które chcą świadomie włączyć się w proces programowania i monitorowania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Dokument opisuje zasady partnerstwa obowiązujące przy programowaniu i wdrażaniu Umowy Partnerstwa i programów regionalnych, a także zwraca uwagę na możliwość wsparcia Funduszami Europejskimi potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do lektury:

„Fundusze Europejskie 2021-2027 na włączenie społeczne. Przestrzeń dla organizacji pozarządowych”

 

 

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Wspólnoty Roboczej Związków organizacji Socjalnych w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.