Ekspertyza „Centrum Usług Społecznych szansą na rozwój partnerskiej współpracy JST i NGO”

Prezentujemy ekspertyzę przygotowaną przez Karolinę Cyran Juraszek pt.: „Centrum Usług Społecznych szansą na rozwój partnerskiej współpracy JST i NGO”.

We wstępie do publikacji czytamy:

W Polsce tworzone są właśnie Centra Usług Społecznych. W ramach pilotażu finansowanego przez POWER ma ich powstać 46. Co będą robić? Jak w ich działania zostanie włączony sektor organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych? Czy CUSy mogą nadać sens partnerskiej współpracy skupionej na usługach społecznych dostarczanych mieszkańcom?

Mam nadzieję, że materiał będzie wskazówką i inspiracją dla JST, które nawarstwiające się problemy społeczne i brak dostępu do podstawowych usług społecznych swoich mieszkańców będą chcieli rozwiązywać poprzez CUS.

Zapraszamy do lektury:

„Centrum Usług Społecznych szansą na rozwój partnerskiej współpracy JST i NGO”

 

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Wspólnoty Roboczej Związków organizacji Socjalnych w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030