Projekt Krajowego Programu Reform przesłany przez rząd komentuje prof. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący Polskiego Komitetu EAPN, członek Rady Programowej WRZOS:
Tegoroczny projekt Krajowego Programu Reform podobnie, jak zeszłoroczny w bardzo niewielkim stopniu …