12 grudnia 2023 roku w odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego ds. Usług Społecznych. W skład komitetu wchodzą Federacja Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej, (Federation of …