Projekt Krajowego Programu Reform przesłany przez rząd komentuje prof. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący Polskiego Komitetu EAPN, członek Rady Programowej WRZOS:
Tegoroczny projekt Krajowego Programu Reform podobnie, jak zeszłoroczny w bardzo niewielkim stopniu …

Publikujemy raport Polskiego Komitetu EAPN „Monitoring Ubóstwa 2020” przygotowany przez dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, w ramach projektu „Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju …