Minister Zdrowia pod koniec czerwca ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.

Projekt skierowano do konsultacji do organizacji pracodawców, związków zawodowych, urzędów i instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia, a także samorządów i izb zawodowych związanych z branżą ochrony zdrowia.

Na liście adresowej zaproszenia do konsultacji nie znalazła się żadna organizacja pozarządowa, chociaż wg. danych Stowarzyszenie Klon/Jawor ok. 6 tysięcy spośród nich prowadzi działalność w ochronie zdrowia.

WRZOS zgłosił swoje uwagi w konsultacjach. Upominamy się m.in.: o obecność dobrze planowanej deinstytucjonalizacji (upominamy się m.in o uwzględniania osób w kryzysie bezdomności czy dzieci w różnych miejscach dokumentu) czy też konsolidacje planów strategicznych dotyczących deinstytucjonalizacji powstających w Ministerstwie Zdrowia i w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Nasze uwagi do pobrania w formacie pdf:

Uwagi WRZOS do dokumentu „Zdrowa Przyszłość”