WRZOS przygotował i przesłał uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030″.
Wśród naszych postulatów są m.in.:
– zwiększenie puli środków do wysokości 120 mln PLN,
– zwiększenie kompetencji Komitetu Sterująco-Monitorującego,
– nie ograniczenie maksymalnej wysokości dotacji,
– wpisanie programów wieloletnich na poziomie programu (zamiast zostawiać to do rozstrzygnięcia na poziomie regulaminu konkursu),
– dodanie wsparci dla ekspertów oceniających projekty zgłaszane w ramach NOWEFIO.

Całe nasze stanowisko do pobrania w formacie pdf.