W dniu 13 sierpnia 2020 w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: “Osoby wykluczone jako odbiorcy i twórcy kultury” organizowane przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych i Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób: osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia, pracownicy socjalni, prawnicy, kuratorzy sztuki, aktorzy.

W trakcie spotkania zebrani starali się odpowiedzieć na pytania:

– czy odczuwanie potrzeb estetycznych i doznań wynikających z obcowania z dziełami sztuki jest elitarne? Czy podział potrzeb na niższe i wyższe jest uzasadniony?

– czy istnieje i jak funkcjonuje rynek sztuki osób wykluczonych?

– jak wygląda dostęp osób wykluczonych do instytucji kultury w Polsce?

– co należałoby zmienić, aby osoby wykluczone miały większy dostęp do kultury?

Po spotkaniu opracowane zostało stanowisko zebranych osób na powyższe kwestie. Zapraszamy do jego lektury:

Spotkanie Grupy Referencyjnej pt. “Osoby wykluczone jako odbiorcy i twórcy kultury”

Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020