Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres styczeń-luty 2020 r.

W wyżej wymienionym okresie ukazało się kilka istotnych dokumentów oceniających politykę społeczną realizowaną w Polsce: m.in.: raport na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czy przygotowana przez Komisje Europejską ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, raport krajowy dotyczący Polski.
W dokumencie znajdą także Państwo informacje m.in. o: raporcie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego o warunkach pracy pracowników opieki świadczących usługi w domu klienta; publicznych działaniach WRZOS w sprawie warunków pracy pracowników socjalnych; Narodowej Strategii Onkologicznej; nowej liście zawodów potrzebnych na rynku pracy opublikowanej przez MEN; przyjętej przez miasto Gdańsk Karcie praw osób bezdomnych.
Zapraszamy do lektury.

Monitoring styczeń-luty 2020