Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres maj-czerwiec 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna jest nadal zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują nadal kwestie związane z modyfikacjami prawa w związanymi z tą epidemią i jej możliwymi konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi.

Monitoring maj-czerwiec 2020