Prace nad strategią deinstytucjonalizacji – strona www.deinstytucjonalizacja.info

Od kilku lat trwa publiczna debata o rozwoju usług społecznych i zdrowotnych. Jako WRZOS uczestniczymy w tej dyskusji od początku 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami samorządu regionalnego i administracji samorządowej wypracowaliśmy dokument – „Strategię deinstytucjonalizacji„. Celem proponowanych w niej zmian jest zapewnienie najpóźniej do 2035 r., każdej osobie potrzebującej wsparcia z powodów społecznych, m.in.: podeszłego wieku, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, bezdomności – bezpiecznego i niezależnego funkcjonowania w swoim miejscu zamieszkania – w mieszkaniu lub domu – tak długo, jak tego pragnie, zaś dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej wsparcia w warunkach rodzinnych.

Uruchomiliśmy stronę, gdzie można zapoznać się w całości z tym materiałem, jak również naszymi dotychczasowymi działaniami w tym zakresie: https://www.deinstytucjonalizacja.info

Można porównać propozycje MRiPS oraz propozycje powstałe jako wspólna praca organizacji społecznych przedstawicieli samorządu regionalnego i administracji samorządowej.

 


Na zdjęciu: DPS w Kozarzach; autor: Andrzejs32 at Polish Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons