Miło nam poinformować, że do grona organizacji członkowskich Wspólnoty dołączył Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

 

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest organizacją będącą związkiem stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Liczymy na udaną i owocną współpracę!

Witamy serdecznie!