Prezentujemy kolejny raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych. Tym razem dotyczy on okresu wrzesień-październik 2022.

W tej edycji omawiamy m.in: projekty „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027”, który zawiera kluczowe dla deinstytucjonalizacji postanowienia, np. definiuje samą deinstytucjonalizację. Piszemy także o zmianach w ustawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także o pytaniach Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do lektury:

Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych: wrzesień-październik 2022

 

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG